ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,956
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
18,567
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
46,748
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปี 256602 ตุลาคม 2566
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) ปี 256602 ตุลาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจอดรถบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 2 จุด 1.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ความยาว 24.15 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 434.70 ตารางเมตร 2.ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 12 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประตูเหล็กและรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566 12 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 14.10 เมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566 12 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านพุย หมู่ที่ 2 - บ้านแม่หงาน หมู่ที่ 1 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ06 กันยายน 2566
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๖05 กันยายน 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๖24 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซโดซา (งานฝ้าเพดานทีบาร์) สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซโดซา หมู่ที่ ๙ บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๖24 สิงหาคม 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 685 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 18 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน17 สิงหาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16 สิงหาคม 2566
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 08 สิงหาคม 2566
ประกาศการสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 256604 สิงหาคม 2566
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 256605 กรกฎาคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดซา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 23 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านแปะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก บ้านเซโดซา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุยใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06 กุมภาพันธ์ 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแท้งก์เก็บน้ำ บ้านดินขาว หมู่ที่ 13 18 กรกฎาคม 2565
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2565
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการพร้อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2565
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนำบลปางหินฝน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนกำหนด28 มิถุนายน 2565
จ้างต่อเติมแท้งก์เก็บน้ำพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพุยใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างขุดตัดขยายถนนดินเดิม จำนวน 2 จุด บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโมโลตู่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
จ้างขุดตัดขยายถนนดินเดิม บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256607 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.256607 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.256509 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256507 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.256510 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สขร.102 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 สขร.104 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สขร.102 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 สขร.105 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 สขร.104 เมษายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สขร.104 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 สขร.104 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 สขร.104 มกราคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สขร.103 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 สขร.104 พฤศจิกายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1