ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

1
ดำเนินโครงการป้องกันเเละแก้ไขหมอกควันไฟป่า 2566 สร้างศาลาที่พักจุดเฝ้าระวังไฟป่า ตำบลปางหินฝน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
14 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์วิธีการรับมือกับฝุ่น PM 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5

07 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
03 มีนาคม 2566

ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันเเละแก้ไขหมอกควันไฟป่า 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมช่วยเหลือประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ได้ประชุมช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้เข้าพื้นที่สำรวจความตามคำร้องขอ และปรากฎว่าผู้ที่ร้องขอได้รับความเดือดร้องจริง องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนจึงได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความทช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

24 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
10 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหริือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
05 มกราคม 2566

ประกาศ การให้ความช่วยประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
27 ธันวาคม 2565

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
19 ธันวาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
24 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนขอประชาสัมธ์ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานที่พัก ดังนี้

ผู้ประกอบการสถานที่พักควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยดังนี้

1) เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นให้ถูกต้อง ปลอดภัย ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือใช้งานสม่ำเสมอ

2) ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอ มีช่องลมหรือช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ ประตูมีกลอนหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถเปิดจากข้างนอกได้

3) การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นอกห้องน้ำ ถังแก๊สต้องตั้งบนพื้นราบและมีอากาศถ่ายเท

4) ควรแจ้งผู้เข้าพักให้ทราบอันตรายและวิธีการใช้ โดยติดป้ายเตือนไว้อย่างชัดเจน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้งที่ใช้น้ำอุ่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และติดตั้งสวิตซ์พัดลมให้พ่วงกับสวิตซ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการลืมเปิดพัดลมดูดอากาศ

5) ดูแลตรวจสอบระบบระบายอากาศในสถานที่พักโดยเฉพาะในห้องน้ำ

สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้เข้าพักอาศัยหรือผู้ที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้ง  ที่อาบน้ำ กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที กรณีไม่มีพัดลมดูดอากาศควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเท หากพัดลมดูดอากาศไม่ทำงานควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และควรมีคนอยู่ด้วยในบริเวณนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ

ทั้งนี้ ให้สังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น เช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ออกจากห้องน้ำและแจ้งผู้ดูแลทันที หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำ ควรรีบให้การช่วยเหลือโดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอ ความช่วยเหลือ

 

22 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ สรุปแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 และประชุมอนุมัติเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และประชุมวางแผนการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ

17 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

สภาองค์การบริหารส่วนตำปางหินฝน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ประจำปี พ.ศ.256 ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2565 มีกำหนดไม้่เกิน 15 วัน คือระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 25654

27 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (124 รายการ)