ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

นายกำพลศักดิ์ สารฤทธิ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 082-6107271


นายชลธี แจ่มใส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.0828943754


นางวันเพิญ สารพันธ์
ครูผู้ดูเเลเด็ก
โทร : 081-1112145


นางสาวรัชนีพัฒน์ งามจรุพรโกศล
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-7116674


นางบุญนิสา โรจนพัฒนพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-0274013


นางพรรณี พวงสายใจ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 083-3252207


นางสาวอัญชลี แซ่กือ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.0932586424นางสาวเสาวนีย์ กล้าณรงค์ชูสกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
โทร : 080-1343855


นางเย็นจิตร วันสิริโอภาส
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
โทร : 087-1825178


นายฤทธี อัตตะแจ่มใส
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร.0613375179


นางจันจิรา เรืองกิจหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร : 092-2980860


นางสาววรัชญา ปองสุข
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
โทร.0857187855


นางสาวมณีริน วัชรพยุงกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร : 080-7917956


นางสาวสิริมา แซ่กือ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร : 093-1497093


นางสาวมารียา เด่นคีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
โทร.0621983269