ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

1
MOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ร่วมกับปลัดอำเภอแม่แจ่ม พัฒนากรอำเภอแม่แจ่ม โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหินฝน กศน.อำเภอแม่แจ่ม และกำนัน ผู้ได้บ้านได้ร่วมกันทำ MOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th
09 มีนาคม 2566

สำรวจบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ได้ดำเนินการสำรวจบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย เพื่อของบประมานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

09 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนเผ่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนเผ่าร่วมกับมหกรรมผ้าตีนจกคครั้งที่ 28 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้เล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนเผ่า ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาวบ้านในตำบลปางหินฝน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงหัตถกรรมพื้นบ้านชนเผ่า วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ผ้าทอของแต่ละชนเผ่า 

03 มีนาคม 2566

กลุ่มงานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบปางหินฝนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โคยมี กศน.อำเภอแม่แจ่มเป็นผู้จัดโครงการ

03 มีนาคม 2566

โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมขบวนแห่ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธฺ 2566 เวลา 15.30 น. และได้สจัดแสดงวิธีชีวิตชนเผ่าลัวะ

25 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมศูนย์ชุมชนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ชุมชนตำบลโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดประชุม

24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลปางหินฝน การจัดการท่องเที่่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลปางหินฝน การจัดการท่องเที่ยว “กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำเกษตร เรื่องระบบเกษตรด้วยไม้ผลในร่มเงา (กาแฟ) การจัดการแปลงไม้ผลในร่มเงา (กาแฟ)การปลูกแมคคาดีเมีย การจัดการแปลงแมคคาดีเมียและการจัดการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

13 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการจัดระเบียบที่ดิน ประจำปี 2566 (กิจกรรมจัดทำแนวเขตที่ดินรายแปลง),องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จัดทำโครงการจัดระเบียบที่ดิน ประจำปี 2566 (กิจกรรมจัดทำแนวเขตที่ดินรายแปลง) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหินฝน จำนวน 14 หมู่บ้าน

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมการบริหารจัดการน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ประชุมร่วมกับนายอำเภอแม่แจ่ม และกรมทรัพยากรน้ำ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลปางหินฝน

26 มกราคม 2566

ประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ได้ประชุมช่วยเหลือประชาชน ตามคำร้องขอของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้เข้าพื้นที่สำรวจความตามคำร้องขอ และปรากฎว่าผู้ที่ร้องขอได้รับความเดือดร้องจริง องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนจึงได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความทช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

24 มกราคม 2566

อปพร.ตำบลปางหินฝน จัดระเบียบการจารจร และรักษาความปลอดภัยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลปางหินฝน ได้จัดชุด อปพร.เพื่อการจัดระเบียบจราจร และรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมงาน

16 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

16 มกราคม 2566

โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตำบลปางหินฝน จัดทำโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

05 มกราคม 2566

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน,panghinfon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 1มกราคม 2566 ณ บ้านพุย หมู่ที่ 2 ตำบลปางหินฝน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าม้ง

05 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)