ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1กระบวนการจัดการเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์17 มี.ค. 2565
2ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)10 ม.ค. 2565
3มาตการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม13 ธ.ค. 2564
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 พ.ย. 2564
5ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน13 พ.ย. 2564
6มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ12 พ.ย. 2564
7มาตรการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร13 ธ.ค. 2562
8ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน12 ธ.ค. 2562
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12 ธ.ค. 2562
10ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน11 ธ.ค. 2562
11คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์12 พ.ย. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบน11 พ.ย. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 เม.ย. 2562

1