ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1 การประเมินจริยธรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 256610 ก.พ. 2566
2มาตราฐานคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง12 ม.ค. 2565
3มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ทั่วไป)18 พ.ย. 2564
4มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (บริหาร)18 พ.ย. 2564
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (วิชาการ)18 พ.ย. 2564
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (อำนวยการ)18 พ.ย. 2564
7ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนตำบล10 พ.ย. 2564
8 สมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล10 พ.ย. 2564
9รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 ต.ค. 2564
10ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง25 มิ.ย. 2564
11แผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ13 พ.ค. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติงานที่ว่าง3 พ.ค. 2564
13คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัด สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา8 เม.ย. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การผ่านทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล2 เม.ย. 2564
15รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 มี.ค. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติงานที่ว่าง15 มี.ค. 2564
18คำสั่ง สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ก.พ. 2564
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติงานที่ว่าง1 ธ.ค. 2563
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติงานที่ว่าง3 พ.ย. 2563

1 2   >>  >|