ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนครั้งแรก วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน29 ธ.ค. 2564
2กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น3 ธ.ค. 2564
3ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารส่วนตำบลปางหินฝน3 ธ.ค. 2564
4รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง17 พ.ย. 2564
5พบเห็นการทุจริตเลือกตั้งโปรดแจ้ง2 พ.ย. 2564
6การหาเสียงในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้้อไวรัสโคโรนา 20192 พ.ย. 2564
7ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน22 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน18 ต.ค. 2564
9ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัคร นายกอบต.และส.อบต.14 ต.ค. 2564
10วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง8 ต.ค. 2564
11บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง8 ต.ค. 2564
12หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา8 ต.ค. 2564
13ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาฯ6 ต.ค. 2564
14คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6 ต.ค. 2564
15ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนตำบลปางหิินฝนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน6 ต.ค. 2564
16ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน6 ต.ค. 2564
17ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน6 ต.ค. 2564
18ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตัั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน30 ก.ย. 2564

1