ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ17 ก.ย. 2564
2คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณา16 ก.ย. 2564
3คำสั่งกองคลัง เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 ส.ค. 2564
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 ก.ค. 2564
5คำสั่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ก.ค. 2564
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด8 เม.ย. 2564
7ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ23 เม.ย. 2564
8ประกาศเจตนารมณ์21 เม.ย. 2564
9คำสั่งสำนักปลัด เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ก.พ. 2564
10คำสั่งกองช่าง เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
11คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง22 ม.ค. 2563
13การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน29 เม.ย. 2563
14แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง5 มี.ค. 2563
15แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน3 ก.พ. 2563

1