ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานครูฯ(การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม)29 มี.ค. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ียวกับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน29 มี.ค. 2566
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ียวกับการบริหารงานบคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล29 มี.ค. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือนขั้้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ค. 2564
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256413 พ.ค. 2564

1