ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
1,822
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
4,425
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
32,606
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 พ.ย. 2565
2รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 256518 ต.ค. 2565
3รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256426 ม.ค. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานรอบสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 124 ม.ค. 2565
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 256425 ธ.ค. 2564
6รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 ต.ค. 2564
7รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256311 ม.ค. 2564
8รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256321 ต.ค. 2563
9รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256321 ต.ค. 2563
10รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623 ต.ค. 2562
11รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623 ต.ค. 2562
12รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 ต.ค. 2561
13รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 ต.ค. 2561

1