ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
252
เดือนที่แล้ว
1,010
ปีนี้
8,717
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
36,898
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

e-service-:- ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนระวังภัยจากเห็ดพิษ 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke) 
-:- ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map) 
-:- ดำเนินโครงการป้องกันเเละแก้ไขหมอกควันไฟป่า 2566 สร้างศาลาที่พักจุดเฝ้าระวังไฟป่า ตำบลปางหินฝน 

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุและผู้พิการ)
โครงการ 7 วันอันตราย (สงกรานต์) ประจำปี 2566
การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “ปางหินฝนเกมส์ 66”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศราคากลางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2566 
-:- โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน (งานทาสี) ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางการซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ปี 2566 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.141 – 02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุยใต้ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 229.50 ตารางเมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดซา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแท้งก์เก็บน้ำ บ้านดินขาว หมู่ที่ 13  
-:- จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการพร้อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนำบลปางหินฝน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนกำหนด 
-:- จ้างต่อเติมแท้งก์เก็บน้ำพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพุยใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 สขร.1 

ดอย ส่อแควโจ๊
สถานที่่ท่องเทียวและที่พักแรม หมู่ที่ 2 บ้านพุย
สถานที่่ท่องเทียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและเทศกาลต่างๆ


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอชนเผ่าลั๊วะระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ