ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
469
เดือนที่แล้ว
5,146
ปีนี้
28,052
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
56,233
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

e-service-:- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-:- ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 
-:- ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 
-:- ปราะชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลปางหินฝน ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 หมู่ที่ 2 

ประชุมติดตามผลการดำเนินชมรมผู้สูงอายุตำบลปางหินฝน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาหมอก ควันไฟป่า และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 (Thai Nationnal Flag Day)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงกาฝึกอบรมกู้ชีพ และกู้ภัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ชุด  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปี 2566 
-:- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) ปี 2566 
-:- แผนประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
-:- แผนการประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจอดรถบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 2 จุด 1.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ความยาว 24.15 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 434.70 ตารางเมตร 2.ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประตูเหล็กและรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 14.10 เมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดซา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดินขาว หมู่ที่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 24,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโมโลตู่ หมู่ที่ 14 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดินขาว หมู่ที่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 24,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1.เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 8,000 ตารางเมตร 2.งานปรับเกลี่ยถนนดินเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับเกลี่ยถนนดินลูกรัง บ้านพุยใต้ หมู่ที่ 12 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 สายทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรัง บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ควมกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 2,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับเกลี่ยถนนดินลูกรัง บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 4,000 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 10,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดตัดขยายถนนดินและเสริมผิวจราจรดินลูกรัง บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1.ปรับเกลี่ยถนนดินเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,200 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 3,000 ตารางเมตร 2.เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 980 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 3,920 ตารางเมตร 3.ขุดร่องน้ำ ขนาดเฉลี่ย 0.30 x 0.30 เมตร ยาวเฉลี่ย 890 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

ดอย ส่อแควโจ๊
สถานที่่ท่องเทียวและที่พักแรม หมู่ที่ 2 บ้านพุย
สถานที่่ท่องเทียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและเทศกาลต่างๆ


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอชนเผ่าลั๊วะระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ