ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
178
เดือนนี้
2,956
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
18,567
ปีที่แล้ว
15,033
ทั้งหมด
46,748
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

e-service-:- ศูนย์ปริการเบ็ดเสร็จ(One stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชั่น"ฺBiz Portal" 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง การควบุคมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2566 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 
-:- โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะเปียก ลดโลกร้อน) 
-:- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
-:-  
-:- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรม “พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564- 2566) กรณีจัดตั้งส่วนราชการ "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 (Thai Nationnal Flag Day)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชน
โครงกาฝึกอบรมกู้ชีพ และกู้ภัย
โครงการฝึกอบรมและสัมนา
โครงการบ้านมั่่นคงชนบท
โครงการปลูกหญ้าแฟก ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ปี 2566 
-:- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) ปี 2566 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจอดรถบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน 2 จุด 1.ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ความยาว 24.15 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 434.70 ตารางเมตร 2.ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจร 225.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประตูเหล็กและรั้วสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 14.10 เมตร ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี 2566  
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านพุย หมู่ที่ 2 - บ้านแม่หงาน หมู่ที่ 1 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
-:- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซโดซา (งานฝ้าเพดานทีบาร์) สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซโดซา หมู่ที่ ๙ บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๖ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยถนนดินเดิม บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ บ้านแม่แฮใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานแผ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดซา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ 141-02 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 - บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแท้งก์เก็บน้ำ บ้านดินขาว หมู่ที่ 13  
-:- จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการพร้อมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนำบลปางหินฝน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนกำหนด 
-:- จ้างต่อเติมแท้งก์เก็บน้ำพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพุยใต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สขร.1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 สขร.1 

ดอย ส่อแควโจ๊
สถานที่่ท่องเทียวและที่พักแรม หมู่ที่ 2 บ้านพุย
สถานที่่ท่องเทียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝนและเทศกาลต่างๆ


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอชนเผ่าลั๊วะระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ